webinar register page

Webinar banner
Budućnost je u digitalizaciji – BIM Collaborations Tools
Kako da na najlakši način pratite proces projektovanja i imate jasan uvid u sve faze projekta, informacije i procese rada?

Digitalna transformacija se odvija na nezaustavljiv način, dodatno ubrzana usljed pandemije, zasnovana na BIM-u postavlja podatke na prvo mjesto pomoću cloud tehnologije. Povezivanjem podataka sa procesima rada BIM Collaborate omogućava pristup tim informacijama bilo gdje pomoću softverskih alata koji nama odgovaraju.

Kroz ovaj webinar upoznćete mogućnosti BIM Collaborate alata - kako da imate bolju saradnju i koordinaciju sa vašim timom i na koji način možete imati jasan uvid u sjelokupan proces projektovanja.

Radujemo se Vašem prisustvu!

Jun 8, 2021 10:00 AM in Budapest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marina.Glisic@techdata.com.