webinar register page

Webinar banner
AWS Tech Data Summer Summit Talks
Hybrid cloud yolculuğunda IT karar vericinin temel beklentileri..
AWS iş ortaklığının farklı uzmanlık seviyelerindeki avantajları.
En çok talep gören AWS Servisleri Nelerdir?
Bulut Güvenli mi?
Cloud Transformasyonun Avantajları Nedir?

Jul 27, 2021 10:30 AM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Bilal Kürüm.